DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA


Wydatki zrealizowane w ramach kultury fizycznej i sportu w 2020 r.

12 838 179


+470%

do roku 2019

Wydatki poniesione w ramach kultury fizycznej w 2020 r. znacząco wzrosły w stosunku do roku poprzedniego. W głównej mierze obejmują one budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile. W 2020 r. w ramach przedsięwzięcia przeznaczono 12.404.838 zł.NAGRODY STAROSTY PILSKIEGO W SPORCIE ZA SUKCESY W 2020 ROKUStarosta Pilski Eligiusz Komarowski wręczył doroczne nagrody w dziedzinie sportu najlepszym sportowcom, trenerom i działaczom za osiągnięcia sportowe uzyskane w 2020 roku. Gratulacje nagrodzonym złożył także Arkadiusz Kubich, wicestarosta pilski.


- "Gratuluję wszystkim zawodnikom i trenerom. Wasza ciężka praca po raz kolejny przyniosła fantastyczne rezultaty. Wielu z Was zdobyło medale na zawodach krajowych i międzynarodowych. Ale liczy się każdy sukces, każdy medal zdobyty we współzawodnictwie lokalnym, regionalnym. One świadczą o waszym rozwoju i pasji do sportu. Jako Powiat Pilski od lat wspieramy wasze szkolenie i wydarzenia sportowe. Wciągu minionych 5 lat średnia kwota, którą przekazujemy na ten cel, to ok. 500 tys. zł rocznie. Budujemy także obiekty sportowe. Wybudowaliśmy dwa boiska przy naszych szkołach: Nafcie i Mechaniku, trzecie przy placówce wychowawczo-opiekuńczej na Rydygiera w Pile. Wybudowaliśmy dwie hale sportowe przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile z kompleksem boisk i przy I LO na Pola, która lada moment będzie już otwarta. Odbudowaliśmy Stadion Powiatowy przy Okrzei. Są to obiekty o szerokiej funkcji sportowo-rekreacyjnej, mające służyć wszystkim mieszkańcom. Ale chęć uprawiania sportu często rodzi się właśnie z rekreacji, wielu z Was tak zaczynało" – powiedział starosta Eligiusz Komarowski.


Nagrody otrzymali:

  • w kategorii "Trenerzy" - 2 szkoleniowców

  • w kategorii "Drużyny" - 2 zespoły

  • w kategorii "Zawodnicy" - 57 sportowców


Zdjęcie przedstawia nagrodzonych sportowców wraz z organizatorami uroczystości
Zdjęcie przedstawia rozpoczęcie uroczystości przez Starostę Powiatu Pilskiego
Zdjęcie przedstawia uczestników uroczystości nagrodzenia wyróżnionych sportowców
Zdjęcie przedstawia materiały przygotowane na uroczystość nagrodzenia wyróżnionych sportowców