BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE


Wydatki zrealizowane w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2020 r.

11 729 362

-21,14%

do roku 2019


W roku 2020 Powiat Pilski przeznaczył na 11.729.362,22 zł na wydatki związane z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową. Jest to spadek wydatków o 21,14% w stosunku do roku poprzedniego. Większość tej kwoty została przeznaczona na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (11.116.133,84 zł). Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły 10.954.133,84 a na zadania własne 162.000,00 zł.


Zdjęcie przedstawia nowy samochód dla PSP w Pile
Nowe przejście dla pieszych Czajcze
Zdjęcie przedstawia nowy samochód rozpoznawczo-ratowniczy dla PSP w Pile


Podjęte działania z zakresu bezpieczeństwa w 2020 r.:

 • zakup usług remontowych - 223.619,54 zł:

1) remont Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2;

2) konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego, transportowego, pływającego oraz maszyn i urządzeń warsztatowych, łączności i masztów, sprzętu administracyjno-biurowego, przeciwpożarowego przeznaczonego do utrzymania obiektów;

 • zakup namiotu pneumatycznego 33.000,00 zł;

 • zakup środków ochrony indywidualnej strażaka, latarek, osłon karku, hełmów wraz z osłonami karku – 105.000,00 zł;

 • sfinansowanie kosztów transportu środków ochrony osobistej przy zakupach związanych z przeciwdziałaniem z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS CoV-2 oraz wynajem samochodu do przewozu środków ochrony osobistej 803,62 zł;

 • dofinansowanie zakupu terenowego samochodu gaśniczego dla OSP w Miasteczku Krajeńskim (dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasteczko Krajeńskie) – 28.500,00 zł;

 • dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Białośliwiu (dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Białośliwie) – 30.000,00 zł;

 • dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego ratownictwa technicznego z funkcja gaśniczą dla OSP Gromadno (dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Wyrzysk) – 30.000,00 zł;

 • zakup urządzenia do dekontaminacji karetek i ambulansów AEROSEPT 500 z przeznaczeniem dla Szpitala Specjalistycznego w Pile w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa Sars-CoV-2 – 72.656,10 zł;

 • zakup wentylatora oddymiającego FANERGY V16z funkcją odkażania (działania związane z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19) – 13.259,40 zł;

 • zakup aparatu do wysokoprzepływowej terapii tlenem do leczenia pacjentów z powikłaniami choroby zakaźnej COVID-19 – 20.000,00 zł;

 • sfinansowanie opracowania i wydruku plakatów z instruktażem bezpiecznego zachowania się w obrębie zmodernizowanych przejść dla pieszych oraz tłumaczenie spotkań informacyjno-edukacyjnych na język migowy - 721,40 zł;

 • zmodernizowanie przejść dla pieszych w miejscowościach: Szydłowo, Czajcze i Łobżenica (oświetlenie przejścia dla pieszych, nowe oznakowanie pionowe i poziome) - 122.028,30 zł;

 • zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 576.388,99 zł.