ocena ogólna - INFRASTRUKTURA


Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.


KRÓTKA OCENA powiatu

Infrastruktura i gospodarka komunalna jest tym obszarem, który od władz Powiatu Pilskiego wymaga szczególnej uwagi. Jak wynika z analizy, sytuacja Powiatu na tle innych powiatów należących do grupy porównawczej jest przeciętna i wymaga dodatkowej aktywności. Wpływ na taką pozycję Powiatu Pilskiego ma chociażby ograniczona aktywność inwestycyjna Powiatu w zakresie działań związanych z ochroną klimatu i powietrza atmosferycznego (mierzony ponoszonymi w tym obszarze wydatkami majątkowymi). Wskazać z kolei należy na poprawę sytuacji Powiatu w zakresie aktywności inwestycyjnej związanej z budową obiektów sportowych. Pozytywnie należy ocenić aktywność powiatu w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań infrastrukturalnych.Wskaźniki w obszarze INFRASTRUKTURA