ocena ogólna - GOSPODARKA


Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.


KRÓTKA OCENA powiatu

Warto podkreślić, że w stosunku do roku poprzedniego uległa poprawie sytuacja Powiatu pod względem poziomu bezrobocia i bezrobocia długotrwałego (spadek). Korzystne zmiany nastąpiły również w zakresie liczby dokonywanych na terenie Powiatu wpisów do rejestru regon (wzrost) oraz wypisów z tego rejestru (spadek), co mogło mieć swoje przełożenie na spadek stopy bezrobocia. Pomimo, że w analizowanym okresie zmiany jakie nastąpiły w Powiecie miały korzystny charakter, to jednak w dalszym ciągu sytuacja Powiatu w obszarze związanym z gospodarką wymaga szczególnej uwagi i aktywności.Wskaźniki w obszarze GOSPODARKA