ocena ogólna - EDUKACJA


Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.


KRÓTKA OCENA powiatu

Ocena Powiatu Pilskiego na tle powiatów o podobnych parametrach wskazuje na wysoką jakość nauczania. Powiat Pilski osiągnął jeden z najwyższych wskaźników liczebności oddziałów w szkołach średnich. Należy również wskazać na korzystną zmianę jaka nastąpiła w przypadku wskaźnika efektywności zatrudnienia. W 2020 r. zatrudnienie kadry pedagogicznej w szkołach było dostosowane do potrzeb i liczby uczniów. Powiat charakteryzuje poprawa wskaźnika skolaryzacji brutto, co świadczy o atrakcyjności oferty edukacyjnej kierowanej do uczniów. W zakresie finansowania oświaty wskazać należy na wzrost wydatków bieżących jaki nastąpił w analizowanym okresie. Jednocześnie w Powiecie Pilskim występuje jeden z najwyższych stopni pokrycia wydatków bieżących otrzymywaną na ten cel subwencja oświatową.Wskaźniki w obszarze EDUKACJA