OCENA OGÓLNA


Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.


KRÓTKA OCENA powiatu


Powiat Pilski porównywany jest do 245 powiatów ziemskich. W grupie porównawczej powiatu pilskiego nie uwzględnia się powiatów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie miast na prawach powiatu. Do grupy porównawczej Powiatu Pilskiego (z obszaru województwa wielkopolskiego) należą m.in. powiat czarnkowsko-trzcianecki, złotoryjski, chodzieski, wągrowiecki, gnieźnieński. Ocena stanu Powiatu na tyle jednostek o podobnej charakterystyce może zostać określona jako dobra, bowiem w większości analizowanych obszarów sytuacja powiatu w 2020 r. była bardzo sprzyjająca lub sprzyjająca a zachodzące zmiany miały charakter korzystny. Oznacza to, że działania podjęte przez władze Powiatu w 2020 r. przełożyły się na realną poprawę i wysoką jakość życia mieszkańców. Jako filar działalności Powiatu Pilskiego w 2020 r. wskazać należy stabilność finansową, która stwarza i zapewnia bezpieczeństwo finansowe Powiatu w kolejnych latach oraz wysoki poziom i standard nauczania, a zatem edukację dzięki dobrej organizacji i jakości kształcenia.