WSPÓŁPRACA W ZWIĄZKACH I STOWARZYSZENIACHZdjęcie przedstawia XXVI Zgromadzenie Ogólne ZPP z dnia 29-30 września 2020 r.
Zdjęcie przedstawia statuetki Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów organizowanego przez Związek Powiatów Polskich
Związek Powiatów Polskich

ZPP jest stowarzyszeniem powiatów, którego celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach.W 2020 roku Starosta Pilski uczestniczył w XXVI Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich w Ossie, którego tematyka w głównej mierze dotyczyła sytuacji szpitali powiatowych, walki z koronawirusem, a także działalności ZPP w 2019 roku.Odbyło się również wręczenie nagród laureatom Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów za 2019 rok. Ranking tworzony jest od 2003 roku, a jego celem jest wyróżnienie, a w konsekwencji promocja samorządów terytorialnych oraz osób angażujących się na rzecz lub w obszarze funkcjonowania jednostek samorządów terytorialnych. W ubiegłorocznej edycji Powiatowi Pilskiemu udało się zdobyć 6 miejsce w Kategorii Ranking Powiatów Powyżej 120 tys. mieszkańców.