REALIZACJa UCHWAŁ RADY Powiatu


obszary UCHWAŁ RADY Powiatu


W 2020 roku Rada Powiatu w Pile podjęła 98 uchwał, 86 z nich zostało zrealizowanych, natomiast 12 jest w trakcie realizacji, bądź realizowane na bieżąco. Najwięcej uchwał zrealizowanych zostało z zakresu spraw finansowych. Uchwały dotyczyły przede wszystkim dokonywania zmian w uchwale budżetowej, zmian w wieloletniej prognozie finansowej czy udzielania wsparcia finansowego poszczególnym gminom.


Drugim z najczęściej poruszanych na sesjach Rady obszarów były kwestie organizacyjne i ustrojowe. Na mocy uchwał m.in. przyjęto rezygnację członka Zarządu Powiatu, przyjęto plan pracy Rady Powiatu, a także rozpatrywano lub przekazywano otrzymane skargi i petycje.


Znaczna część uchwał odnosiła się także do funkcjonowania jednostek organizacyjnych. Uchwały dotyczyły zakładania Branżowych Szkół i włączania ich do innych jednostek, likwidacji wybranych jednostek oraz tworzenia oddziałów przygotowania wojskowego w innych. Część uchwał z zakresu jednostek organizacyjnych dotyczyła również kwestii finansowych takich jak zatwierdzanie ich sprawozdań czy pokrycie wykazanej straty finansowej.


Podsumowanie realizacji uchwał Rady Powiatu