Powiatowe Jednostki organizacyjne


wydatki na administrację
publiczną w 2020 r.

20 494 418

+24,37%

do roku 2019


Znaczący wzrost wydatków Powiatu Pilskiego w 2020 r. w stosunku do roku poprzedniego jest konsekwencją zwiększonej aktywności inwestycyjnej Powiatu w obszarze związanym z administracją publiczną. W 2019 r. wydatki inwestycyjne w dziale 750 - Administracja publiczna wyniosły 515.254,18 zł podczas gdy w 2020 r. wykonano je na poziomie 3.376.375,96 zł. W 2020 r. realizowano zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i remont budynków Starostwa Powiatowego przy alei Niepodległości 33/35 i 37 w Pile". Więcej na temat zadań inwestycyjnych w administracji publicznej można przeczytać w zakładce Inwestycje.Starostwo powiatowe w PileDokumenty regulujące pracę Powiatu i Starostwa


Statut Powiatu pilskiego

Statut przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Pile z dnia 27 września 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Wielk. poz.7690).

W 2020 r. Rada Powiatu nie dokonywała zmian w treści Statutu Powiatu Pilskiego.


regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pile przyjęty uchwałą Nr 468.2017 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 28 czerwca 2017 r. z późn, zm.

W 2020 r. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego zmieniono uchwałą Nr 411.2020 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 24 listopada 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pile.


regulamin pracy Starostwa Powiatowego

Regulamin Pracy Starostwa Powiatowego w Pile przyjęty zarządzeniem Nr 52.2017 Starosty Pilskiego z dnia 23 października 2017 r. z późn, zm.

W 2020 r. Starosta Pilski dokonał zmian w treści Regulaminu Pracy dwukrotnie:

  • zarządzeniem Nr 38.2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Pile;

  • zarządzeniem Nr 70.2020 z dnia 17 października 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Pile.


zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Pile w 2020 r.

W 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Pile zatrudniano 189 pracowników, w tym 96% pracowników zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy. W stosunku do stanu na koniec 2019 r. zatrudnienie zwiększyło się o 5 pracowników. Główną przyczyną zwolnień było przejście pracowników na emeryturę, zakończenie okresu obowiązywania umowy, bądź zakończenie współpracy na mocy porozumienia stron.Jednostki organizacyjne powiatu


I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile


Piła, ul. Pola 11


Dyrektor: Angelika Zygmunt

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile


Piła, ul. Pola 11


Dyrektor: Grzegorz Witkowski


Zespół Szkół Technicznych w Pile


Piła, ul. Ceglana 4


Dyrektor: Daria Szostak

Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile


Piła, ul. Teatralna 1


Dyrektor: Piotr Halama


Zespół Szkół Budowlanych w Pile


Piła, ul. Kilińskiego 16


Dyrektor: Arkadiusz Jeż

Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile


Piła, ul. gen. Sikorskiego 18a


Dyrektor: Magdalena Michalska


Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile


Piła, ul. gen. Sikorskiego 73


Dyrektor: Monika Rój

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile


Piła, aleja Powstańców Wielkopolskich 18


Dyrektor: Marek Wasilewski


Powiatowe Centrum Edukacji w Pile


Piła, ul. Ceglana 2


Dyrektor: Piotr Danielewicz

Zespół Szkół w Łobżenicy


Łobżenica, ul. Złotowska 15


Dyrektor: Mariola Nosek


Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku


Wyrzysk, ul. Wiejska 1


Dyrektor: Agnieszka Marcinkowska-Beznosik

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile


Piła, ul. Śniadeckich 27


Dyrektor: Tomasz Łochowicz


Młodzieżowy Dom Kultury "Iskra"


Piła, ul. Okrzei 9


Dyrektor: Ariana Latzke

Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy


Łobżenica, ul. Złotowska 14 i Kijaszkowo 23


p.o. Dyrektora: Szczepan Rybacki


Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile


Piła, ul. gen. Sikorskiego 19


p.o. Dyrektora: Sylwia Jułga

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
w Pile


Piła, ul. Rydygiera 23


Dyrektor: Joanna Uszko


Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Osieku nad Notecią


Osiek nad Notecią, ul. Leśna 25


Dyrektor: Maciej Czekała

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile


Piła, ul. 11 Listopada 40


Dyrektor: Aneta Szostak


Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie


Rzadkowo, ul. Szybowników 50


Dyrektor: Justyna Łoś

Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie


Chlebno 8


Dyrektor: Edward Starszak


Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie


Falmierowo 1


Dyrektor: Iwona Zawitowska

Dom Pomocy Społecznej w Dębnie


Dębno 27


Dyrektor: Filip Perliński


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile


Piła, aleja Niepodległości 37


Dyrektor: Cecylia Antczak

Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Piła, aleja Niepodległości 24


Dyrektor: Ewa Dorna


Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile


Piła, ul. Rydygiera 23


Dyrektor: Grażyna Moczarska

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile


Piła, aleja Niepodległości 37


Przewodniczący: Andrzej Komisarek


Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica


Piła, ul. Rydygiera1


Dyrektor: Wojciech Szafrański

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o.


Wyrzysk, ul. 22 Stycznia 41


Prezes: Stanisław Przybylski


Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile im. Pantaleona Szumana


Piła, ul. Buczka 14


Dyrektor: Joanna Wyrwa-Krzyżańska

Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile


Piła ul. Okrzei 9

Dyrektor: Edmund Wolski


Powiatowy Zarząd Dróg w Pile


Piła, ul. Młodych 78


Dyrektor: Artur Bąksłużby, inspekcje i strażeKomenda Powiatowa Policji


Piła, ul. Bydgoska 115


Komendant: podinsp. Marcin Kowalski

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej


Piła, ul. Moniuszki 1


Komendant: bryg. Rafał Mrowiński


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego


Piła, ul. Śródmiejska 20/2


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego: Milena Tomasz

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile


Piła, Aleja Wojska Polskiego 43


Dyrektor: Danuta Kmieciak