Wsparcie dla mieszkańców i przedsiębiorcówZdjęcie przedstawia respiratory sfinansowane ze środków przekazanych przez Powiat Pilski

Wsparcie dla Szpitala Specjalistycznego w Pile

Już w marcu z inicjatywy Starosty Pilskiego pod obrady Rady Powiatu trafił wniosek o wsparcie Szpitala Specjalistycznego w Pile.
Radni na nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Pile przeznaczyli 150 tys. zł na zakup respiratora dla Szpitala Specjalistycznego w Pile. Do tego Powiat dołożył ponad 326 tys. zł na zakup maseczek, rękawiczek jednorazowych, urządzenia do odkażania karetek i wielu innych środków potrzebnych do walki z epidemią.

Ostatecznie z przekazanych środków udało się zakupić dwa urządzenia, a prawie 30 tys. zł zostało jeszcze do rozdysponowania na inne cele.


Grafika przedstawia plakat informacyjne dotyczący infolinii dla osób na kwarantannie

Pomoc dla osób na kwarantannie

W związku z nowymi obostrzeniami liczba osób, które miały odbyć obowiązkową kwarantannę rosła, dlatego Starostwo uruchomiło specjalny numer telefonu: 784 069 152 – gdzie każda osoba mogła otrzymać pomoc. Telefon był czynny 24h na dobę. Dla osób, które wróciły z zagranicy i nie chciały odbywać kwarantanny ze swoimi biskimi, którzy także będą nią objęci, mogły się zwrócić do Starostwa i otrzymać miejsce, w którym bez narażania najbliższych mogły przejść kwarantannę.


Zdjęcie przedstawia zakupione przez Powiat Pilski przyłbice ochronne

Pomoc dla medyków

Dla personelu medycznego Szpitala Specjalistycznego w Pile ze środków Powiatu Pilskiego i szpitala zakupiono 1.000 przyłbic ochronnych na twarz w pilskiej firmie Archon Studio, która jest ich producentem. Warto zwrócić uwagę, że w ramach współpracy z lokalną firmą udało się wynegocjować bardzo korzystne warunki zakupu. Ponadto ze środków z rezerwy celowej zakupiono również maseczki, rękawice, fartuchy ochronne i kombinezony i wiele innych niezbędnych akcesoriów.


Zdjęcie przedstawia uścisk dłoni i ilustruje pomoc Powiatu dla przedsiębiorców

50 MILIONÓW ZŁOTYCH NA WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW

Powiat Pilski w kwietniu pozyskał dodatkowe 20 milionów złotych, a w maju dodatkowe 30 milionów złotych na wsparcie przedsiębiorców, którzy najbardziej odczuli skutki pandemii koronawirusa. Środki, w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej, rozdysponowane zostały przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile. Dla sprawniejszej obsługi przedsiębiorców uruchomiono w PUP specjalną infolinię, która czynna była od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 19.00.


Zdjęcie przedstawia maseczki ochronne

NIEODPŁATNE MASECZKI DLA PETENTÓW STAROSTWA

Na wniosek Starosty Eligiusza Komarowskiego w związku z wejściem obowiązku zakrywania ust i nosa, petenci, którzy załatwiali sprawy w Starostwie Powiatowym w Pile, od 16 kwietnia mogli otrzymać nieodpłatnie maseczki ochronne.Zdjęcie przedstawia przekazanie przedstawicielom placówek edukacyjnych komputery i tablety do nauki zdalnej.

KOMPUTERY I TABLETY DLA UCZNIÓW

Powiat Pilski zakupił 20 laptopów i 46 tabletów wartości blisko 100 tys. zł dla 12 szkół i placówek oświatowych. Sprzęt został użyczony uczniom i nauczycielom do zdalnego nauczania.

Sprzęt został zakupiony w ramach rządowego programu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Powiat Pilski pozyskał na ten cel 99.984 zł


Pozostałe działania

W ramach walki z koronawirusem Powiat Pilski podjął szereg działań, z których jedynie kilka zostało wymienionych powyżej. Ponadto poszczególne jednostki podejmowały działania zgodne z profilem ich działalności.

Rok 2020 na wszystkich płaszczyznach działalności Powiatu upłynął w cieniu walki z pandemią i niemal każde działanie naznaczone było szczególnym znaczeniem z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu.