Wpływ na budżet powiatu


wydatki bieżace poniesione na przeciwdziałanie
covid-19 w 2020 r.

6 061 198Dochody37 287 958

Suma dochodów podatkowych planowanych przed wystąpieniem
COVID-19 (plan 31.03.2020 r.)

-1 410 240

Zmiana dochodów podatkowych w trakcie COVID-19

35 877 718

Suma dochodów podatkowych wykonanych po uwzględnieniu skutków COVID-19 (wykonanie na 31.12.2020 r.)Wydatki127 863 670

Suma wybranych wydatków bieżących planowanych przed wystąpieniem
COVID-19 (plan 31.03.2020 r.)

+141 205

Zmiana wybranych wydatków bieżących w trakcie COVID-19

128 004 876

Suma wybranych wydatków bieżących w trakcie COVID-19 (wykonanie na 31.12.2020 r.)Wynik budżetu-1 551 445

Suma skutków finansowych po stronie dochodów i wydatków budżetowych w związku z wystąpieniem COVID-19

9 674 096

Wartość dotacji uzyskanych z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych (bon samorządowy)

8 122 651

Suma skutków finansowych COVID-19 w 2020 r.