ORGANIZACJA Starostwa Powiatowego


Starostwo powiatowe

Zdjęcie przedstawia budynek Starostwa Powiatowego


Starostwo Powiatowe w Pile podobnie jak wszystkie instytucje publiczne w dobie pandemii zmieniło zasady funkcjonowania.

W Starostwie wprowadzone zostały zasady mające służyć bezpieczeństwu mieszkańców i klientów Starostwa, a także umożliwić zapewnienie ciągłości pracy administracji, w tym:

 • system pracy zdalnej i hybrydowej dla pracowników Starostwa;

 • Starostwo czynne było przez cały okres pandemii w 2020 r., jednak okresowo wprowadzane były ograniczenia w bezpośrednim dostępie, tj. zalecane było wcześniejsze umawianie wizyt przez Biuro Obsługi Mieszkańców;

 • rekomendowane było załatwianie spraw elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, poczty elektronicznej lub telefonicznie;

 • pracownicy oraz klienci Urzędu mieli stały dostęp do środków ochrony indywidualnej.

Działania Starostwa w czasie pandemii

 • ustawione zostały przenośne lady do bieżącej obsługi klienta (parter budynku głównego);

 • wykonano zabudowę ochronną w Wydziale Komunikacji;

 • zamówiono moduły ochronne w Wydziale Architektury i Budownictwa;

 • obsługa interesantów odbywała się zgodnie z przepisami prawa - jeden interesant na jedno stanowisko pracy (jedno okienko);

 • piętra korytarzy urzędu zostały wyposażone w pojemniki z płynem do dezynfekcji dłoni;

 • toalety wyposażone w pojemniki z ręcznikami jednorazowymi, mydło antybakteryjne;

 • zapewnione były rękawiczki i maseczki jednorazowe dla pracowników mających bezpośredni kontakt z petentami; środki do dezynfekcji rąk;

 • wszystkim pracownikom zakupione zostały mini przyłbice.

Zdjęcie przedstawia zabudowę ochronną w Wydziale Komunikacji