ochrona zdrowia


Wysokość zrealizowanych wydatków w obszarze ochrony zdrowia

5 857 449
+75,49%
do roku 2019W 2020 r. w stosunku do roku poprzedniego nastąpił znaczący wzrost wydatków Powiatu Pilskiego ponoszonych w obszarze ochrony zdrowia. Znaczący wzrost wydatków był konsekwencją m.in. realizacji inwestycji związanej z modernizacją Oddziału Chemioterapii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica. Wydatki inwestycyjne poniesione w obszarze ochrony zdrowia w 2020 r. wyniosły 3.250.739 zł podczas gdy w 2019 r. było to 896.443 zł.

Budżet zdrowotny Powiatu Pilskiego w 2020 r.

W 2020 r. przekazano środki w formie dotacji celowych i dopłat w wysokości 3.459.911,15 zł dla:

 • Szpitala Specjalistycznego w Pile:

   • na zakup sprzętu medycznego - 500.00,00 zł;

   • na realizację zadania pn. „Modernizacja oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej w zakresie budowy nowego wejścia na oddział i śluzy do części septycznej” - 110.310,09 zł;

   • na realizację zadania pn. „Modernizacja Oddziału Chemioterapii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. St. Staszica” - 2.074.600,00 zł;

   • na zakup mammografu cyfrowego - 155.000,00 zł

   • na zakup sprzętu specjalistycznego dla Oddziału Okulistycznego oraz Przyszpitalnej Poradni Okulistycznej - 120.000,00 zł

 • Szpitala Powiatowego w Wyrzysku:

   • dopłaty do spółek prawa handlowego - 500.001,60 zł.


Znaczne środki Powiat Pilski przeznaczył również na przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19. Przedstawiamy działania jakie podjęliśmy w Starostwie Powiatowym, reagując na nową i dynamiczną sytuację. Działania podjęte przez Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , a także radnych i osoby prywatne, często wymagały ogromnego zaangażowania.