EDUKACJA


BUDŻET OŚWIATOWYPokrycie bieżących wydatków oświatowych

subwencją oświatową:

92,45%

+0,44 p.p.

do roku 201916 574,93

Bieżące wydatki oświatowe

na ucznia

15 323,86

Subwencja oświatowa
na ucznia

1 251,07

Dopłata za środków własnych

na 1 uczniaBudżet oświatowy Powiatu Pilskiego w 2020 r.Łączne wydatki poniesione na oświatę

i wychowanie w 2020 r.

91 839 012

+15,95%

do roku 2019