BUDŻET


DOCHODYDochody ogółem wykonane w 2020 r.

206 773 591

+16,53%

do roku 2019Dochody ogółem na mieszkańca w 2020 r.

1 524

+16,89%

do roku 2019


1 373,15

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

150,74

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.

192,39

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

108,29

Dochody unijne
na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.Najważniejszym źródłem dochodów Powiatu Pilskiego w 2020 r. była subwencja ogólna z budżetu państwa, którą wykonano w wysokości 86,8 mln zł. W ogóle uzyskanych dochodów budżetowych subwencja stanowiła 41,99%. Drugim najważniejszym źródłem dochodów Powiatu były wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), które wykonano na poziomie 34,3 mln zł. W porównaniu do roku poprzedniego wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano na poziomie niższym o 700 tys. zł, natomiast w odniesieniu do wartości planowanych na dzień 31.03.2020 r. na poziomie niższym o ponad 1 mln zł. Spadek dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2020 r. jest bezpośrednim skutkiem finansowym wystąpienia pandemii COVID-19 w 2020 r. Trzecim najważniejszym źródłem dochodów Powiatu w 2020 r. były dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (17,7 mln zł). Łącznie trzy ww. źródła dochodów zapewniły 67,13% wpływów do budżetu Powiatu.


10 głównych źródeł dochodów Powiatu w 2020 r.Dochody Powiatu Pilskiego w 2020 r.Struktura dochodów Powiatu Pilskiego w 2020 r.dotacje i środki zewnętrzne pozyskane z budżetu ue

14 693 651

+84,76%

do roku 2019


Istotne znaczenie w strukturze dochodów budżetowych Powiatu Pilskiego odgrywały uzyskane w 2020 r. środki zewnętrzne z budżetu środków europejskich. W 2020 r. łączna wartość uzyskanych dotacji unijnych wyniosła 14.693.651 zł z czego 8.809.259 zł dotyczyło realizacji zadań o charakterze bieżącym zaś 5.884.392 zł realizacji zadań o charakterze majątkowym. Na kwotę zrealizowanych w 2020 r. dochodów złożyły się środki:

 • uzyskane na realizację zadań bieżących:

  • przekazane przez Ministerstwo Finansów na projekt pn.: „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego” – 122.592,25 zł (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego),

  • przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” – 1.097.412,87 zł (z kwoty tej 988.372,99 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 109.039,88 zł środki z budżetu krajowego),

  • przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu pilskiego” – 214.000,00 zł (z kwoty tej 191.473,68 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 22.526,32 zł środki z budżetu krajowego),

  • przekazane przez Ministerstwo Finansów na projekt „Aktywna integracja i rewitalizacja w powiecie pilskim” – 11.145,01 zł (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego; rozliczenie projektu realizowanego w latach 2018-2019),

  • przekazane przez Województwo Wielkopolskie na projekt „STOP COVID-19 Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” – 2.465.023,97 zł (z kwoty tej 2.077.522,18 zł stanowią środki z UE, 387.501,79 zł środki z budżetu krajowego),

  • przekazane przez Województwo Wielkopolskie na projekt „STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” – 413.246,78 zł (z kwoty tej 390.286,25 zł stanowią środki z UE, 22.960,53 zł środki z budżetu krajowego),

  • przekazane przez Ministerstwo Finansów na projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” – 332.352,90 zł (z kwoty tej 280.107,03 zł stanowią środki z UE, 52.245,87 zł środki z budżetu krajowego),

  • przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Mali odkrywcy” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – 279.347,00 zł (z kwoty tej 249 983,95 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 29.363,05 zł środki z budżetu krajowego),

  • przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Gotowi do pracy” realizowany przez Powiatowe Centrum Edukacji w Pile w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – 236.792,53 zł (z kwoty tej 223.752,72 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 13.039,81 zł środki z budżetu krajowego),

  • przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Edukacja ku niezależności” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – 186.272,10 zł (z kwoty tej 176.524,56 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 9.747,54 zł środki z budżetu krajowego),

  • przekazane przez Ministerstwo Finansów z EFRR na projekt „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim” realizowany przez Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile – 319.328,59 zł,

  • przekazane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie na projekt pn.: „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 99.984,00 zł,

  • przekazane przez Ministerstwo Finansów na projekt pn.: „Kształcenie zawodowe bez zakłóceń w Powiecie Pilskim” realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile i Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – 235.841,00 zł (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego),

  • przekazane przez Ministerstwo Finansów na projekt pn.: „Zdalny Wyrzysk” realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – 355.236,25 zł (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego),

  • przekazane przez Ministerstwo Finansów na projekt pn.: „Nauka zawodu w okresie pandemii w Powiecie Pilskim” realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych w Pile i Zespół Szkół w Łobżenicy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – 215.512,18 zł (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego),

  • przekazane przez Ministerstwo Finansów na projekt pn.: „Ctrl Shift” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Pile i Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – 368.543 ,00 zł (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego),

  • przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Od stażysty do specjalisty” realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku oraz Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - 227.378,75 zł (z kwoty tej 214.976,57 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 12.402,18 zł środki z budżetu krajowego),

  • przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Teatralna stawia na zawodowców” realizowany przez Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile i Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – 248.285,76 zł (z kwoty tej 234.569,47 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 13.716,30 zł środki z budżetu krajowego),

  • przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Kadry przyszłości – kształcenie zawodowe w pilskim Mechaniku zgodnie z potrzebami rynku pracy” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Pile i Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - 250.000,00 zł (z kwoty tej 236.335,05 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 13.664,95 zł środki z budżetu krajowego),

  • przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Moja przyszłość moim celem” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile i Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – 170.000,00 zł (z kwoty tej 160.586,17 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 9.413,83 zł środki z budżetu krajowego),

  • przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Dobra szkoła dobry zawód” realizowany przez Zespół Szkół Budowalnych w Pile i Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – 582.618,22 zł (z kwoty tej 550.436,71 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 32.181,51 zł środki z budżetu krajowego),

  • przekazane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na projekty pn.:

    • ERASMUS+ „Praktyka zagraniczna krokiem w przyszłość zawodową” – 115.202,29 zł,

    • ERASMUS+ „Praktyczna edukacja kluczem do sukcesu” – 110.320,44 zł (projekt realizowany będzie w latach 2021-2022),

    • ERASMUS+ „Praktyki w Portugalii szasną na dobry start nowym wyzwaniem dla logistyków” – 152.823,26 zł.

 • uzyskane na realizację zadań majątkowych:

  • przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Mali odkrywcy” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – 14.000,00 zł (z kwoty tej 12.528,42 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 1.471,58 zł środki z budżetu krajowego),

  • przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Gotowi do pracy” realizowany przez Powiatowe Centrum Edukacji w Pile w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – 123..485,70 zł (z kwoty tej 116 685,53 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 6.800,17 zł środki z budżetu krajowego),

  • przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Edukacja ku niezależności” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – 16.000,00 zł (z kwoty tej 15.162,73 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 837,27 zł środki z budżetu krajowego),

  • przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” – 24.923,38 zł (z kwoty tej 21.954,87 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 2.968,51 zł środki z budżetu krajowego),

  • przekazane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim” – 452.713,84 zł,

  • przekazane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt „Nowoczesne centra społeczno-rekreacyjne powiatu pilskiego – przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile” – 5.253.268,61 zł (z kwoty tej 4.635.237,01 zł stanowiły środki z EFRR, a 618.031,60 zł środki z budżetu państwa).

Dodatkowo Powiat otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 9.674.096,00 zł. Z dofinansowania zrealizowano lub planuje się zrealizować następujące inwestycje:

 • „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile” - dofinansowanie 4.174.096,00;

 • „Budowa nowego ciągu drogi powiatowej nr 1177P w m. Śmiłowo” – dofinansowanie 1.500.000,00 zł (zadanie będzie realizowane w 2021 r.);

 • "Przebudowa obiektów w Nieżychowie i obiektów towarzyszących wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i społeczne wraz z dostosowaniem budynków pod kątem dostępności w celu dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami" - dofinansowanie 4.000.000,00 zł (zadanie będzie realizowane w 2021 r.).WYDATKIWydatki ogółem WYKONANE w 2020 r.

204 439 017

+16,85%

do roku 2019Wydatki ogółem na mieszkańca w 2020 r.

1 507

+17,21%

do roku 2019


1 306,76

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuję na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

199,93

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

3 584 522

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

11 655 894

Wydatki zrealizowane

z dofinansowaniem


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.W ramach zrealizowanych wydatków, w 2020 r. Powiat Pilski najwięcej środków wydatkował na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Uwzględniając wydatki poniesione w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, ogół wydatków oświatowych Powiatu Pilskiego w 2020 r. wyniósł 91,8 mln zł. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wydatków powiatu wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu w większości powiatów w Polsce. Drugim najbardziej wydatkotwórczym obszarem funkcjonowania Powiatu była pomoc społeczna i wsparcie rodziny, które wiązały się w głównej mierze z wypłatą świadczeń rodzinom zastępczym i utrzymaniem 5 domów pomocy społecznej. W 2020 r. zrealizowano je na poziomie 45,4 mln zł (suma wydatków w dziale 852 - pomoc społeczna, 853 - Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, 855 - Rodzina). Utrzymanie administracji w 2020 r. wyniosło ponad 20,4 mln zł, co stanowiło ponad 10% wydatków budżetowych Powiatu. Znaczące środki Powiat wydatkował również w obszarze kultury fizycznej i bezpieczeństwa publicznego, co wiązało się z realizowanymi przez Powiat zadaniami inwestycyjnymi.


Główne kierunki wydatków Powiatu Pilskiego w 2020 r.
ZADŁUŻENIEZadłużenie powiatu NA KONIEC 2020 r.

53 024 628

+20,32%

do roku 2019


Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2020 r.

391

+20,70%

do roku 2019


2 334 574

Wynik budżetu

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

9 008 474

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

25,64 %

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

19 785,37

Koszt obsługi

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.Zadłużenie Powiatu Pilskiego na koniec 2020 r. wyniosło 53 mln zł. W stosunku do roku poprzedniego kwota zadłużenia Powiatu wzrosła o ponad 20%. Wzrost zadłużenia Powiatu jest wynikiem wysokiej aktywności inwestycyjnej Powiatu (z uwagi na ograniczone możliwości generowania dochodów własnych, w celu zrealizowania zadań inwestycyjnych zaciągnięto nowe zobowiązanie, które również stanowi wkład własnych do realizowanych inwestycji z dofinansowaniem). Poziom wygenerowanej w 2020 r. nadwyżki operacyjnej zapewnia bezpieczeństwo finansowe, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.


Kształt WPF Powiatu Pilskiego wg ostatniej zmiany podjętej w 2020 r.